Pro předškoláčky

ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče,

první školní den Vašeho dítěte nastane v pondělí 2. září 2024. Bližší informace k organizaci prvního školního dne včas obdržíte.

 

Druhý den již přijde školák se svou školní taškou.

Ve škole obdrží tyto následující pomůcky:

 • pracovní učebnice na výuku matematiky, českého jazyka, prvouky a notýsek
 • sešity, barevné papíry, vodové barvy, voskové pastely, desku s popisovačem,
 • plochý a kulatý štětec.

 

Tyto pomůcky škola zajistí a rodiče se na nich budou finančně podílet.

Rodiče prosíme, aby během prázdnin nachystali a označili jménem následující věci potřebné pro naši budoucí práci:

 • pastelky, penál, tužku č. 2 (trojhrannou), nůžky s oblými hroty
 • lepidlo tyčinkové (KORES) – koupit až na začátku školního roku
 • nádobu na vodu, igelitový ubrus (60x70 cm), pracovní plášť (dlouhý rukáv), hadřík
 • ručník s poutkem
 • přezůvky (ne pantofle), látkový sáček na přezůvky (ne igelitová taška)
 • tričko, sportovní boty, kraťasy (také v látkovém sáčku)
 • kufřík na ukládání věcí na výtvarnou výchovu – bude zůstávat ve třídě

 

Důležitá telefonní čísla:

ředitelna 466 682 135
1. stupeň 466 682 176
ŠD 466 920 020

školní jídelna 466 682 190

 

Nabídka kroužků pro prvňáčky :

 • lerngymnastika (cvičení soustředěnosti) 2x týdně,
 • pěvecký sbor Motýlek 1x týdně, anglický jazyk od 2. pololetí 1x týdně.

Všechny kroužky jsou zdarma!

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Čtení bez slabikování

Vážení rodiče, to, že se vaše děti v prvních třídách naší školy učí číst jinou metodou než vy, jste určitě již zaznamenali. Na naší škole se touto metodou, zvanou GENETICKÁ, učí již 18. rok. S tím, v čem je tato metoda odlišná od vašeho učení se číst, jste se mohli seznámit přímo při vyučování ve dnech otevřených dveří. Další informace o této metodě můžete získat na internetové adrese http://ctenibezslabikovani.wz.cz. Autorka seznamuje s principem této metody, napsala také knížky na výuku čtení v prvním ročníku. Na svých internetových stránkách také doporučuje uvolňovací cvičení, které zlepšuje pozornost a pomáhá žákům při učení. Na naší škole toto cvičení probíhá pod názvem LERNGYMNASTIKA 2x týdně. Mimo to paní učitelky 1. stupně tato cvičení zařazují do vyučování. Vyučování genetickou metodou má velkou výhodu, už na Vánoce umí děti číst!

Sami si můžete vyzkoušet: DOKÁŽETE PŘEČÍST NÁSLEDUJÍCÍ VĚTU?

V SUOIVSOLTSI S VZÝUKEMM NA CMABRIDGE UINERVTISY VLŠYO NJAVEO, ŽE NZEÁLŽÍ NA POŘDAÍ PSÍEMN VE SOLVĚ. jEDNINÁ DLEUITŽÁ VĚC JE, ABY BLYY PNVRÍ A PSOELNDÍ PÍMESNA NA SRPVÁÉNM MSTÍÉ. ZYBETK MŽUE BÝT TOTÁNLÍ SĚMS A TY TO PŘOÁD BEZ PORLBMÉU PEŘČETŠ. JE TO PROTO, ŽE LDIKSÝ MEZOK NETČE KDAŽÉ PENSÍMO, ALE SVOLO JKAO CLEEK. ZJÍAMVAÉ, ŽE???

 

Jak zvládnout první školní dny v pohodě ?

 • Vaše dítě čeká první velký životní krok - vstup do školy.
 • Znamená to pro něj zvýšení společenského postavení,
 • stane se váženějším, ale zároveň již bude mít povinnosti, odpovědnost a bude za svou práci hodnoceno.

 

Aby jeho první kroky v novém prostředí byly co nejúspěšnější, mělo by umět:

 • komunikovat s dětmi i dospělými, pozdravit, poprosit, poděkovat, omluvit se
 • přijmout autoritu dospělého
 • pracovat jak samostatně,tak i ve skupině dětí
 • vydržet u zadané práce alespoň 15 minut
 • pracovat pečlivě a práci dokončit
 • vyslovovat správně všechny hlásky
 • dobře držet tužku
 • zapamatovat si básničku a zarecitovat ji, písničku a zazpívat ji, vyslechnout a převyprávět krátkou pohádku
 • sluchem poznat první a poslední hlásku ve slově
 • počítat do pěti
 • poznat barvy
 • dodržovat základní hygienické návyky
 • samostatně se obléknout,zapnout si knoflíky, zip, zavázat tkaničky
 • samostatně se najíst příborem
 • znát nejkratší a nejbezpečnější cestu do školy
 • Zdá se vám to příliš náročné?

 

Když se zamyslíte, jste to právě vy, kteří můžete pomoci svému dítěti vše hravě zvládnout. Nejdůležitější je váš vlastní příklad a čas, který budoucímu školákovi věnujete.

 • každý den si povídejte, tím zlepšíte jeho slovní zásobu a budete moci opravovat chyby ve výslovnosti
 • zadávejte jednoduché úkoly a buďte trpěliví a hlavně důslední při jejich plnění
 • malujte si spolu obrázky a sledujte správné sezení a správné držení tužky
 • buďte svému dítěti vzorem - klidným a pečlivým přístupem ke každé práci, slušným jednáním s lidmi, veškerým svým chováním

 

ZÁPIS

Každoročně se u zápisu setkáváme s některými problémy, které budoucím školákům ztěžují vstup do 1.třídy. Nejčastěji se jedná o špatnou výslovnost a nesprávné držení tužky.

Nesprávná výslovnost některých hlásek

Milí rodiče, nečekejte, prosím, na to, až budete školou upozorněni na vadnou výslovnost svého dítěte, usnadníte mu osvojování základů českého jazyka. Sami s ním již v předškolním věku vyhledejte pomoc logopeda, který vám doporučí vhodná cvičení, aby se výslovnost postupně vyrovnala a špatné návyky nezůstaly vašemu dítěti natrvalo. Uvědomte si,že jestliže dítě nemůže některou hlásku dobře vyslovit, nemůže ji správné sluchově rozlišit, což mu velice ztěžuje skládání a rozkládání slov, nácvik čtení i psaní diktátu.

Špatné držení tužky

Aby dítě dobře zvládlo správnou techniku psaní je důležité, aby ruka a prsty byly již pro psaní uvolněné. Toho dosáhneme jednoduchými cviky - krouživé pohyby ve vzduchu (kola, obloučky),později totéž zkoušíme pastelkou na papír. Sledujeme také, zda dítě při psaní správně sedí.Že se nohama dotýká země a deska stolu je tak vysoko, aby opřené ruce se stolem tvořily v lokti přibližně pravý úhel. Dítě má držet tužku mezi dvěma prsty (palcem a ukazovákem) asi 1,5 - 2cm od špičky a lehce ji podpírat prostředníkem. Zbylými dvěma prsty může přidržovat malou lehkou kuličku z papíru. Pokud se přesto nedaří, doporučujeme trojhranné tužky a pastelky. Leváci drží tužku stejně jako praváci. Tužka by měla směřovat k rameni ruky, kterou dítě kreslí. Nezapomínejme na správný sklon papíru - u praváků položíme papír před dítě tak,že pravý horní roh směřuje nahoru, u leváků je tomu obráceně.

Desatero rodičů

 • Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat
 • Dítě, které je vystavováno posměchu, se začne stydět
 • Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru.
 • Dítě, které se setkává s tolerancí, se snáze naučí trpělivosti
 • Dítě, které je chváleno, získá sebedůvěru
 • Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti
 • Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti
 • Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat
 • Dítě, které je milováno, je schopno lásky
 • Dítě, které je bito, se naučí prát

 

Stáhnout celý dokument:

 DESATERO pro rodiče dětí předškolního věku

 Informace k zápisu

 Zápisní list

 Žádost o odklad

 Žádost o přijetí do ZŠ