Aktuality

Důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace o průběhu zápisu do 1. tříd na ZŠ Holice, Komenského 100 pro školní rok 2024/2025

 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

22. 3. - Komenčák slaví Velikonoce

V pátek 22. března 2024 proběhne na ZŠ Komenského v budově 1. stupně Velikonoční dílny. Začátek akce je plánován na 14.00. Těšit se můžete na dílničky pro děti, občerstvení a mnoho další zábavy.

24. 02. - Školní ples

24. února 2024 se budeme bavit my dospělí. Věříme, že i s vámi! Srdečně všechny zveme na Školní ples, který se uskuteční v sále ZUŠ Karla Malicha od 20:00 hodin.

Předprodej vstupenek začne 1. 12. na adventním jarmarku a pak od 4.12. ve školní družině každé pondělí, středu a pátek od 13.30 do 16.30.