Šablony I - Moderní vzdělávání v ZŠ Holice, Komenského

Název projektu: Šablony I - Moderní vzdělávání v ZŠ Holice, Komenského
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006735
Období realizace: 1. 9. 2023 – 31.8. 2025

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům ve škole.

Z finančních prostředků hradíme následující aktivity:

Za subjekt ZŠ

• Školní asistent ZŠ
• Školní speciální pedagog ZŠ
• Dvojjazyčný asistent ZŠ
• Kariérový poradce ZŠ
• Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
• Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
• Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

Za subjekt ŠD

• Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
• Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

 

Šablony I - Moderní vzdělávání